Overvekt er dødelig – har «elsk kroppen din» trenden gått for langt?

De seneste årene har det blitt meget populært å gå mot kroppspress og kroppshysteri, og mange har i stedet begynt å fremme en holdning om at man bør elske kroppen sin som den er – uansett! Dette er positivt for veldig mange som har et usunt bilde av hvordan er kropp bør se ut. Likevel vil jeg også stille et spørsmålstegn for om denne nye «snillere» trenden kanskje har gått for langt? Det har seg nemlig slik at overvekt er svært helseskadelig – og om du ønsker å leve et langt og sykdomsfritt liv, så bør du kanskje ikke være fornøyd med en overvektig kropp?

Bør alle være fornøyd med kroppen sin?

Bør alle være fornøyd med kroppen sin?

Forskningen

En stor observasjonell studie publisert i år viser nok en gang hvor skadelig overvekt og fedme kan være, og det ser ut til at også moderat overvekt er skadelig. Forskerne har analysert data fra 195 land over 25 år, totalt 68,5 millioner mennesker, og kommer fram til følgende:

  • Den laveste risikoen for død var ved en BMI mellom 20 og 25.
  • Det var en kontinuerlig økning i risiko for død fra BMI 25 og oppover. Også moderat overvekt ser altså ut til å være skadelig.
  • I 2015 var BMI medvirkende til hele 7,1 % av alle dødsfallene, samtidig som det bidro til tap av 120 millioner leveår justert for funksjonshemming.
  • Hele 39 % av dødsfallene og 37 % av de tapte leveårene justert for funksjonshemming, som skyldtes overvekt, skjedde i personer med BMI under 30.

Det skal nevnes at en obervasjonell studie aldri kan konkludere med årsaken til en korrelasjon med 100 % sikkerhet, men når vi ser på data fra hele 68,5 millioner mennesker, og vi ser en økende risk i takt med økt overvekt, så kan vi med veldig stor sannsynlighet si at det er en årsakssammenheng i bildet. Det vil si – overvekt ser ut til å være en direkte årsak til død og sykdom.

Det er også viktig å påpeke at BMI ikke er en god målestokk for enkeltindivider, men det er en enkel og flott målestokk for store grupper. På individuelt basis kan vi enkelt forklart si at om du har mye mer muskelmasse enn en gjennomsnittlig person, så vil optimal BMI sannsynligvis ligge litt høyere enn 20-25, kanskje nærmere 25-30. Det skal også nevnes at en veldig lav kroppsvekt heller ikke er gunstig, og sykdommer som anoreksi må tas på alvor – ved alvorlig undervekt er dødeligheten også veldig høy. En BMI mellom 20-30 kan være et fint mål å sikte på, hvor de mindre muskulære bør sikte på nedre sjikt av skalaen, mens de mer muskulære bør sikte på øvre sjikt av skalaen.

Det er også viktig å påpeke at fysisk aktivitet er meget gunstig, og både styrketrening, utholdenhetstrening, og moderat fysisk aktivitet som normal gange – alle kan bidra veldig positivt både på leveår og sykdomsfrie leveår, men det bør ikke brukes som en unnskyldning for overvekt – fysisk aktivitet + en sunn fettprosent/BMI bør være en prioritet for alle som ønsker at langt og godt liv.

BMI kan du forøvrig regne ut her.

Bør du «elske kroppen din»?

Om du elsker kroppen din som den er, selv om du er overvektig, så kan det med den tankegangen lett ende opp med at du ikke gidder å bruke energi på det arbeidet som trengs for å gå ned i vekt. Det betyr ikke at man skal hate sin egen kropp, men om du er overvektig så må du enten akseptere at det kan ha negativ effekter både på din levealder og antall sykdomsfrie år, ellers så må du akseptere at kroppen din bør endres – og du bør gjøre det arbeidet som trengs. Du bør da ikke være fornøyd med din egen kropp.

Du kan fortsatt ha god selvtillit på alle området hvor det er grunn til det, og du kan elske livet ditt, men om du ønsker et langt og flott liv, så bør du ikke være fornøyd med en overvektig kropp.

Vil du ned i vekt?

Om du er overvektig og ønsker å gå ned i vekt, så finnes det uendelig med råd å få. I artikkelen min 3 tips for effektiv vektnedgang gir jeg noen veldig enkle og gode retningslinjer for å komme i gang. Videre arrangerer jeg nybegynnerkurs i styrketrening i Oslo lørdag 1. juli, for de som ønsker å komme i gang med styrketrening.

Å gå ned i vekt er ikke komplisert – det er faktisk ekstremt enkelt, men likevel utfordrende. For mange vil hjelp fra en kostholdsveileder eller trener kunne være til god hjelp.

——
Referanse:
GBD 2015 Obesity Collaborators. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. N Engl J Med. 2017 Jun 12. doi: 10.1056/NEJMoa1614362. [Epub ahead of print].

Comments are closed.