Bitcoin

Jeg mener at Bitcoin er et viktig verktøy for menneskerettigheter, og bedre økonomiske muligheter også for de som ikke bor i velutviklede demokratier. Av denne grunn tilbyr jeg betaling med Bitcoin ved større kjøp (forhåndsbetaling), både for online coaching / treningsprogram, og fysiske PT-timer.

Om du er interessert i å betale med Bitcoin, kontakt meg via spørreskjemaet nedenfor, og legg til en kommentar om at du ønsker å betale i Bitcoin. Om vi kommer til enighet om et samarbeid, så vil du først motta en tradisjonell faktura per e-post, samt en QR-kode / adresse for betaling til min Bitcoin-lommebok. Lightning brukes som standard, gi beskjed om du ønsker å sende over hovedkjeden.

Hvorfor Bitcoin?

Nedenfor følger et lite klipp om finansiell frihet fra Human Rights Foundation, den veldedige organisasjonen bak Oslo Freedom Forum. Om du vil lære mer om Bitcoin og menneskerettigheter, les mer på Human Rights Foundation sine nettsider

Støtt en god sak – 10 % til FTR!

Prisen du betaler for mine tjenester er den samme om du betaler med norske kroner eller Bitcoin. Som et ytterligere insentiv for å betale med Bitcoin, vil jeg derimot donere 10 % av beløpet du betaler til Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR), med kvittering til kjøper. Nedenfor følger et lite klipp fra FTR:

FTR jobber etter følgende grunnprinsipper:

  1. Ruspolitikken skal være kunnskapsbasert. Løsninger bør velges når tilgjengelig kunnskap tilsier at de vil være de beste. Der det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, bør man aktivt jobbe for å innhente ny kunnskap.
  2. Ruspolitikken skal ivareta menneskerettighetene og menneskeverdet. Løsninger skal være i overensstemmelse med menneskerettighetene og bidra til å ivareta menneskeverdet, ved å motvirke diskriminering og stigmatisering av rusmiddelbrukere og andre sosialt utsatte grupper.
  3. Ruspolitikken skal være skadeforebyggende. Løsninger bør så langt det er mulig bidra til å begrense skadene knyttet til rusmiddelbruk og -omsetning, så lenge menneskerettighetene og menneskeverdet ivaretas.
  4. Ruspolitikken skal være inkluderende. Løsninger bør velges når rusmiddelbrukere og andre særlig utsatte sosiale grupper har fått delta i den offentlige samtalen om rus og utformingen av politikk som berører dem.

For mer informasjon om meg som coach, se Visjon. For mer om mine tjenester, se Coaching.

Skriv gjerne kort og konkret hvem du er og hva jeg kan hjelpe deg med 🙂
Tips: For å være sikker på at du mottar mitt svar, så kan det være lurt å legge til min e-post adresse i kontaktlisten på din e-postkonto: coach@fredrikgyllensten.no

Comments are closed.