Mye TV-titting = tidligere død?

En studie publisert i 2010 undersøkte korrelasjonen mellom skjerm-basert underholdning og dødelighet fra alle årsaker, samt dødelighet fra hjerte- og karsykdommer. De fant at de som så på TV el.l. mer enn 4 timer om dagen hadde 207 % større sjanse for å dø i studieperioden (2003 til 2007) sammenlignet med de som tilbrakte under 2 timer daglig til disse aktivitetene. Om vi kun ser på hjerte- og karsykdommer så var sjansen 408 % høyere for de som så mest på TV.

Early_portable_tv

Denne studien sier ingenting om årsak, men forskerne forsøkte å ta andre faktorer som man vet kan øke dødsrisikoen med i betraktning, dette inkluderer alder, kjønn, etnisitet, overvekt, røyking, sosial klasse, sykdom mm. Selv når dette var tatt i betraktning viste statistiske analyser at risikoen for dødsfall var 52 % høyere for de som tilbrakte over 4 timer daglig foran TV-skjermen, sammenlignet med de som tilbrakte under 2 timer. Dette isolerer fortsatt ikke årsakssammenheng, men et sterkt resultat som dette føyer seg inn i rekken av observasjonelle studier som viser sterke korrelasjoner mellom tid vi bruker sittende, og risikoen for å dø tidlig.

Les også: 5 grunner for hvorfor vi bør bevege oss mer:

HVA KAN VI GJØRE?

TV og annen underholdning skjerm-basert underholdning kan gi mye glede og kos, og er ikke noe som behøver og kuttes ut. Det er likevel lønnsomt å passe på at total tid foran skjermen ikke blir for høyt, og fra et helseperskeptiv kan det se ut som anbefalingen til Helsedirektoratet kan være et godt utgangspunkt, de anbefaler 2,5 timer i uken med moderat fysisk aktivitet. Dette kan fylles opp med rolig jogging, styrketrening el.l. Dette er en minimumsanbefaling, og for ytterligere helsegevinster bør voksne og eldre i følge Helsedirektoratet utøve  inntil 300 minutter øke med moderat fysisk aktivitet i uken, eller utføre inntil 150 minutter med høy intensitet, eller en tilsvarende kombinasjon av moderat og høy intensitet. Styrketrening kan regnes inn som moderat fysisk aktivitet, og bør uansett utføres to eller flere dager i uken.

Enkelt forklart: Forsøk å bevege deg noe hver dag – kanskje kan du gå eller sykle til jobb? Utover dette bør du trene en kombinasjon av styrke og utholdenhet i løpet av uken. Får du inn 2-3 treningsøkter i uken, pluss noe lett aktivitet hver dag, så er du på god vei til å gjøre det du kan for å holde kroppen sunn og frisk.

Referanse:
Stamatakis E1, Hamer M, Dunstan DW. Screen-based entertainment time, all-cause mortality, and cardiovascular events: population-based study with ongoing mortality and hospital events follow-up. J Am Coll Cardiol. 2011 Jan 18;57(3):292-9. doi: 10.1016/j.jacc.2010.05.065. FULL TEKST: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109710044657

Comments are closed.