Drøfting: Hvor er de faglige vurderingene?

Jeg er ingen epidemiolog, men jeg har en evne til å vurdere bevis opp mot hverandre. Jeg savner en faglig kost/nytte analyse av tiltakene som gjøres, og føler nå der er viktig at vi sier ifra.

Jeg har alltid har stor tillit til norske myndigheter, men denne tilliten er nå truet.

Under normale omstendigheter gjøres iskalde kost/nytte vurderinger rundt alt som har med medisin og behandling å gjøre. De siste månedene opplever jeg at dette er snudd – det er nå følelser som styrer politikken, ikke faglige vurderinger.

Jeg har selv lest så og si alle rapporter fra FHI og Helsedirektoratet rundt denne pandemien, og ser veldig tydelig at det ikke er faglig kunnskap som styrer myndighetenes tiltak. Ofte gjør regjering og kommune annet en hva FHI har anbefalt, og samtidig er det helt vanvittig hvor korte tidsfrister FHI får på å svare regjeringen når de ber om faglige vurderinger. Dette til tross for ar pandemien snart har pågått i ett år, og vi har hatt god tid til å vurdere forskjellig strategier.

Jeg er også svært skeptisk til at regjeringen fortsatt har mulighet til å gjennomføre ekstreme tiltak som begrenser vår frihet, uten å gå gjennom Stortinget. Normale demokratiske regler følges ikke, med smittevernsloven som begrunnelse. Dette er ikke lenger en akutt krise, dette har pågått lenge og vil pågå i flere år. Vi er nødt til å følge demokratiske spilleregler nå! Vi er ikke lenger i det akutte stadiet vi var i mars, hvor jeg støttet tiltakene fullt ut.

Lege og professor Mette Kalager oppsummerer mine tanker godt i er innlegg i Dagens Næringsliv:

Vi er fortsatt svar fattig. Vi kjenner ikke til hvilke vurderinger regjeringen gjorde som bakgrunn for tiltaket. Regjeringen tar beslutninger uten at demokratiske spilleregler følges. Og Helsedirektoratet vil endre retorikken og anbefaler at myndighetene spiller mer på følelser.Dette er en farefull vei å gå. Myndighetene er avhengig av tillit og oppslutning om sine beslutninger. Vi er langt unna flokkimmunitet, vi er langt unna å leve normalt.Vi kan kanskje normalisere hverdagen når vaksinene kommer. Om folk vil ta dem.Det krever tillit. Tillit til myndigheter, tillit til vitenskapen. Den er i ferd med å rakne.

Mette Kalager
Fra Debatten på NRK.

Som selvstendig næringsdrivende personlig trener ser jeg hvor hardt tiltakene rammer både oss som jobber med trening, og alle som drar nytte av trening både helsemessig og mentalt. Jeg er slettes ikke sikker på at det å stenge treningssentre gir mer gevinst enn det koster, og når myndighetene som tar avgjørelsen ikke kan vise til gode vurderinger rundt akkurat dette, mister de min tillit.

Det er veldig synd.

Smittevern og enkelte tiltak er likevel viktig!

Jeg opplever at de fleste har fornuftige tanker, men er også blitt gjort oppmerksom på at et fåtall har en tanke om at hele pandemien er en bløff og vil gi helt faen. Derfor vil jeg klargjøre: Vi er i en global pandemi, og folk dør. Vi må absolutt gjøre tiltak for å begrense smitte.

Mitt poeng er at tiltakene må vurderes opp mot kost/nytte. Folk som ikke høster de lavthengende fruktene ved å følge de viktigste prinsippene innenfor smittevern, irriterer meg derimot grovt! 


Disse tre tiltakene – de lavthengende fruktene – bør alle følge!

Comments are closed.