Høy-intensitet utholdenhetstrening kan gi redusert sultfølelse

Om man ønsker å gå ned i vekt, så har vi når alt kommer til alt to verktøy vi kan bruke:
1. Vi kan redusere energiinntaket (spise mindre).
2. Vi kan øke energiforbruket (bevege oss mer).

Den beste strategien er ofte å benytte oss av begge alternativene. En utfordring med å bevege oss mer er likevel at vi gjerne også blir mer sultne og naturlig nok spiser mer helt automatisk når vi beveger oss mer. Dette er jo en god ting for menneskets overlevelse som art, men kan gjøre det vanskeligere å gå ned i vekt.

Individuelle forskjeller:

Et interessant funn man har gjort er at det er store individuelle forskjeller fra person til person rundt hvor mye man kompenserer for økt energiforbruk/trening, og hvor mye mer man spiser. Noen blir rett og slett mye mer sultne med engang de trener mer, mens andre ikke merker like stor forskjell, og dette kan forklare mye av hvorfor noen synes det er vanskelig å gå ned i vekt, mens andre synes det er lett.

Type trening påvirker også:

Høy-intensitet utholdenhetstrening kan forbrenne kalorier, uten at det gjør deg like sulten som lav-intensitet utholdenhetstrening.

Utholdenhetstrening med høy intensitet ser ut til å ha en mer gunstig effekt på appetitt/sultfølelse, når målet er å gå ned i vekt. Det vil si at når man trener utholdenehtstrening med lav intensitet og lang varighet, så ser det ut til at folk flest lettere kompenserer for det økte energiforbruket ved å spise mer, mens det med høy intensitet utholdenhetstrening ikke har en like stor kompensasjon.

Praktiske tips:

Ønsker man å gå ned i vekt så kan utholdenhetstrening med høyere intensitet ha en fordel ved at det ikke gjør deg like sulten, som utholdenhetstrening med lav intensitet. Det er likevel viktig å poengtere at det aller viktigste for en vektnedgang uansett er kostholdet, og at trening både med lav og høy intensitet vil kunne bidra positivt. Når man diskuterer detaljer rundt hva som fungerer aller best, er det nemlig viktig å få fram at flere strategier kan fungere godt, og at det er helheten som avgjør det endelige resultatet 🙂


Referanser:
* Referanser: James Krieger: The Effects of Exercise Intensity on Appetite.
1) Dickson-Parnell, B.E., and A. Zeichner. Effects of a short-term exercise program on caloric consumption. Health Psychol. 4(5):437-448, 1985.
2) Imbeault, P., et al. Acute effects of exercise on energy intake and feeding behaviour. Br J Nutr. 77(4):511-521, 1997.
3) Katch, V.L., et al. Effects of exercise intensity on food consumption in the male rat. Am J Clin Nutr. 32(7):1401-1417, 1979.
4) Klausen, B., et al. Increased intensity of a single exercise bout stimulates subsequent fat intake. Int J Obes Relat Metab Disord. 23(12):1282-1287, 1999.
5) Pomerleau, M., et al. Effects of exercise intensity on food intake and appetite in women. Am J Clin Nutr. 80(5):1230-1236, 2004.
6) Thompson, D.A., et al. Acute effects of exercise intensity on appetite in young men. Med Sci Sports Exerc. 20(3):222-227, 1988.
7) Ueda, S.Y., et al. Comparable effects of moderate intensity exercise on changes in anorectic gut hormone levels and energy intake to high intensity exercise. J Endocrinol. 203(3):357-364, 2009.

Comments are closed.