Er det dumt å trene foran et speil?

I løftemiljøet er det normal praksis å unngå å trene foran et speil. Tanken er at det å se seg selv i et speil kan forstyrre motorisk innlæring og redusere ytelsen. Hva viser forskningen om dette? En studie sammenlignet internt fokus (fokus på kroppens bevegelse), eksternt fokus (fokus på noe utenfor sin kropp), speil og ingen fokus. Forskerne konkluderte med følgende:

Hvilken effekt har det å trene foran et speil?

-> Eksternt fokus førte til bedre ytelse enn både internt fokus, nøytralt fokus, og speil.
-> Speil ga lik ytelse som nøytralt fokus, og bedre ytelse enn internt fokus.
-> Selv om folk likte internt fokus best, så ga eksternt fokus best ytelse.
-> De som rangerte speil som et eksternt fokus, fikk bedre ytelse med speil enn de som rangerte det som et internt fokus.

Det siste punktet er interessant; om du bruker speilet som et eksternt fokus, dvs. du tenker ikke på hvordan du beveger kroppen din, men i stedet på utfallet av bevegelsen, så kan speilet faktisk ha en positiv effekt!

Tallene:

Biceps styrke:
-> Eksternt fokus: 268 n
-> Internt fokus: 240 n
-> Ingen fokus: 260 n
-> Speil: 255 n.

Spensthødye:
-> Eksternt fokus: 38.2 cm
-> Internt fokus: 37.2 cm.
-> Ingen fokus: 37.6 cm
-> Speil: 37.7 cm

Hva med styrkeløftere?

En annen studie så spesifikt på styrkeløftere og speil, og fant følgende:

…novice and intermediate level powerlifters benefited from performing the squat exercise in front of a mirror when asked to descend to a very precise and optimal depth. In contrast, advanced powerlifts remained unaffected by the mirror when completing the same task.

Et annet argument mot speil er at man ikke har speil foran seg når man konkurrerer, og derfor bør man ikke trene foran et speil. Dette er et valid argument, og mitt tips er at konkurrerende utøvere alltid bør gjøre deler av treningen sin uten speil, slik at det ikke blir en forstyrrende faktor når man skal konkurrere.

Konklusjon:

Å trene foran et speil ser ikke ut til å ha noe betydning hos godt trente personer. Hos nybegynnere kan det ha en negativ effekt om man bruker speilet for å rette fokus mot hvordan man beveger kroppen sin, mens det kan ha en positiv effekt om man bruker det som et eksternt fokus, og forsøker å nå posisjonene man ønsker uten å tenke på hvordan man beveger seg. Speil ser altså ikke ut til å være noe løftere må unngå, men det kan være lurt å gjøre i hvert fall deler av treningen uten speil, slik at man ikke føles seg avhengig av det.

—–
Referanse: Israel Halperin,1,2,* Steven Hughes,1,2 Derek Panchuk,3,4 Chris Abbiss,2 and Dale W. Chapman1,2. The Effects of Either a Mirror, Internal or External Focus Instructions on Single and Multi-Joint Tasks.

Comments are closed.