Har lav-karb dietter en negativ effekt på glukose toleranse? -> Trening & Kosthold; Verdt å lese, Utgave 23

Utgave 23 – I denne utgaven:
– Har lav-karb dietter en negativ effekt på glukose toleranse (av  Stephan Guyenet)
– Paper Credentials Vs. The Fitness Industry (av Alan Aragon)
– LYTP – for optimal skulderfunksjonalitet (av Eirik Sandvik)

Dette er en fast spalte med interessante og nyttige saker jeg kommer over relatert til trening, kosthold/ernæring og helse generelt

Surdeig brød - Foto: Chris R. Sims (Some Rights Reserved)

Har lav-karb dietter en negativ effekt på glukose toleranse?
I en interessant artikkel fra Stephan Guyenet om blodsukkerverdier hos ikke-indistruelle land nevner han at de fleste har veldig god glukose toleranse på tross av en veldig høy-karb diett, men det som stakk ut for meg i denne artikkelen er at lav-karb dietter ser ut til å føre til unormalt høye blodsukkerverdier etter et pluttselig høy-karb inntak, som i en oral glucose tolerance test (OGTT). Guyenet: «…A low carbohydrate intake leads to lower glucose handling and better fat handling, as one would expect. This can show up as impaired glucose tolerance or diabetes on an OGTT, but that does not necessarily reflect a pathological state in my opinion…»

Det virker i grunn logisk, men det var nytt for meg, så jeg undersøkte Pubmed for relevant forskning på dette; en studie på rotter (1) viser at vedlikehold av en lav-karb/ketognen diett har en engativ effekt på glukose homeostase, og at den effekten er raskt revesert når man går tilbake til et høyere karbohydratinntak. En annen studie på mennesker (2) undersøkte effekten av lav og høy-karb diett hos gravide kvinner før en i OGTT, og fant ingen effekt. Det er dog store limitasjoner i studien, for det første var ikke lav-karb en skikkelig lav-karb diett -> 39 % av kaloriene kom fra karbohydrater. Og for det andre, så hadde høy-karb gruppen (49 % fra karbs) et høyere kaloriinntak enn lav-karb gruppen (2118 vs. 1801). Alt i alt tror jeg at Stephan Guynet har rett i sin påstand om at lav-karb dietter kan føre til unormalt høye nivåer på en OGTT (oral glucose tolerance test).

Referanser:
1) Kinzig KP, Honors MA, Hargrave SL. Insulin sensitivity and glucose tolerance are altered by maintenance on a ketogenic diet . Endocrinology. 2010 Jul;151(7):3105-14. Epub 2010 Apr 28. – > Pubmed.
2) Buhling KJ et al. No influence of high- and low-carbohydrate diet on the oral glucose tolerance test in pregnancy. ochem. 2004 Apr;37(4):323-7. -> Pubmed.

Paper Credentials Vs. The Fitness Industry: En flott artikkel fra Alan Aragon som tar for seg temaet om formell utdannelse og arbeid i fitness industrien. Det er mange i denne industrien som ikke har peiling, men det er også mange uten formell utdannelse som er meget dyktige. Interessant lesning.

LYTP – for optimal skulderfunksjonalitet: Eirik Sandvik har en rask og oversiktlig gjennomgang av denne flotte skadeforebyggende skulderøvelsen.

0 Comments

  1. hm.. interessant. så lenge jeg ikke faller om død etter ett høy-karb måltid er jeg happy XD

  2. Pingback: Fredarn.com » Blog Archive » Trening & Kosthold; Verdt å lese – Beste fra 2010