Treningstips: ikke vær «redd» for superlette økter!

Jeg opplever at mange vegrer seg for å gjennomføre økter som er veldig lette, og det er jo til dels forståelig; når du først er på trening, så ønsker du jo å gjøre noe som gir resultater. Om man trener nesten hver dag, slik som mange idrettsutøvere gjør, er dog utfordringen at du til syvende og sist er nødt til å restituere deg også. Fridager eller veldig lette øker kan da være gunstig. Det er i all hovedsak tre grunner til at jeg foretrekker lette økter framfor fridager for utøvere:

Lette økter kan også være verdifulle!

1) TEKNIKKTRENING:

Trening med lettere vekter gir en unik mulighet til å terpe på god teknikk. Når vektene er maksimale eller nære maksimale, er det derimot svært vanskelig å gjøre annet enn å «overleve».

2) EKSPLOSIVITET:

Man kan få god effekt også med lette vekter, så lenge man gir alt man har! Med lette økter kan man i sammen med fokus på teknikk også utvikle eksplosiviteten sin – som er en viktig kvalitet i de fleste idretter. Videre kan man faktisk også få en effekt på sin maksimale styrke med lettere vekter, så lenge man som nevnt gir alt man har.

3) BEDRE YTELSE PÅ NESTE ØKT:

Det finnes noen studier – og ikke minst mye anekdotisk erfaring, som viser at en lett økt kan øke ytelsen på etterfølgende økt. Dette kan fungere både i form av en lett og kort morgenøkt etterfulgt av en tung økt på kvelden, eller i form av en lett økt dagen før en tung økt. Av denne grunn anbefaler jeg som regel også en lett økt dagen før konkurranser.

PRAKTISK TIPS: Om du trener hver dag eller nesten hver dag, så kan for mange en fin fordeling være å alternere mellom tunge og lette økter. Du kan f. eks. trene tungt mandag, onsdag og fredag, og lett tirsdag, torsdag og lørdag. Dette kan på sikt gi deg bedre teknikk og økt eksplosivitet, sammenlignet med å trene tyngre – eller å kun ha tunge økter etterfulgt av hviledager.

Til slutt vil jeg legge til at om ditt eneste må er muskelvekst, så ser jeg ikke den store verdien av lette økter. Da vil jeg heller splitte opp treningen slik at du kan trene tung bein/hofte en dag, og overkropp neste dag.

Comments are closed.