Er alle treningsøktene dine en «test»?

Mange går inn i hver eneste treningsøkt med en tanke om at de «må» gjøre det bedre enn sist. Å være sulten på framgang er på mange måter en veldig god ting, men om du behandler hver eneste treningsøkt som en test av framgangen din, så kan fokuset på prosessen som er nødvendig for å nå ditt mål forsvinne, og da har du feilet. Om hver økt er en test kan det også bli svært vanskelig å holde motivasjon og innsats oppe i perioder med dårligere framgang.

Framgang kommer sjeldent i en lineær kurve.

Stoisisme

«Stoisisme, urokkelig selvbeherskelse og sinnsro i både medgang og motgang.»

– 2017. Store norske leksikon.

Jeg er overbevist om at en av de viktigste kvalitetene for langsiktig framgang, enten det er snakk om idrett og trening eller forretningslivet, er det som kalles for stoisisme. Framgang er aldri en lineær kurve, og alle suksessrike personer har opplevd gode og dårlige perioder. Om man ønsker å lykkes med noe, må man vise pågangsmot gjennom de forskjellige fasene. Du må trene med god innsats både når treningen går godt, og når det føles som alt går i feil retning. Det betyr ikke at man aldri skal re-evaluere og endre ting, men man kan ikke la den kortsiktige framgangen avgjøre for mye. Lærer mans seg i stedet å se på målsettinger som et kompass, hvor man brukes tester i ny og ne for å evaluere om man har satt skuta i riktig retning, så er man godt på vei.

Stoisisme, urokkelig selvbeherskelse og sinnsro i både medgang og motgang.

Trening eller testing?

«Trening, systematisk oppøving av visse ferdigheter og egenskaper, i idrett all fysisk og psykisk virksomhet som bedrer eller vedlikeholder en utøvers prestasjonsevne.»

– 2017. Store medisinske leksikon.

Om man ønsker å bli god i noe, så må man trene på det. Trening handler om å utvikle ferdigheter, ikke nødvendigvis å teste de. Hver økt bør ikke vær en test, og i stedet for å evaluere en økt kun etter ytelsen på den økten sammenlignet med tidligere økter, forsøk å stille deg selv spørsmålet «har denne økten bidratt til å utvikle egenskapene eller ferdighetene jeg ønsker»? Er svaret ja på dette, så har det vært en god treningsøkt.

«Å trene for å teste!»

Konseptet om å «trene for å teste» er en fin måte å tenke på prosessen. Dette ble jeg presentert for av den dyktige treneren Anders Lindsjö, som har ansvar for Eleiko sin strength coach utdannelse. I stedet for å se på hver økt som en test, så kan man se på hver økt som en prosess fram mot neste test. Du må trene godt hver uke, hver økt, hver øvelse, hvert sett og hver rep -> fordi du vet at du snart skal testes. Treningen blir en viktig prosess fordi du ønsker å gjøre det bra på neste test.

Jevnlig testing kan være bra.

Testing kan gi motivasjon til treningsprosessen.

Selv om det er lønnsomt å fokusere på prosessen på de fleste økter, så kan jevnlig testing være lønnsomt. Ved å bruke konseptet om å «trene for å teste» aktivt så kan det motivere deg til absolutt maks innsats gjennom hele treningsuken, fordi du vet at du snart skal gjøre en test. Jeg velger ofte å implementere en test på en økt per uke, hvor man sjekker framgangen på en eller annen måte. Dette kan være ved å jobbe seg opp til en tung singel i et viktig løft, det kan være et repmaks test på noe lettere vekter, eller det kan f. eks være en test av hastigheten din på en gitt vekt. Mulighetene er mange, men poenget er at ved å jevnlig teste så kan motivasjonen for innsatsen på de andre treningsøktene øke, samtidig som testen fungerer som et kompass for å sjekke at skuta peker i riktig retning.

«What’s the difference between traning and exercise? Training is the process of driving a physical adaptation in a specific direction for a specific purpose, Exercise is what we do for the way it makes us feel today: before, during, and after the workout itself.

 

For most people – housewives, car salesmen, fat people, the dull and torpid – Exercise is enough. It’s better than sitting on your ass. But at some point, some of these people will graduate to Training, and when this happens, planning must occur.

 

Planning means that there will be lots of days when your workout doesn’t make you feel like you want it to, but because you’re now Training, you do it anyway, because it’s part of the process that generates the result for which you planned.»

– Mark Rippetoe.

Oppsummering

For optimale treningsresultater såvel som mestringsfølelse underveis, så bør man fokusere mest på prosessen. Det viktigste er ikke ytelsen på hver treningsøkt sammenlignet med tidligere økter, men om økten har bidratt til å utvikle egenskapene eller ferdighetene du ønsker deg. Har en treningsøkt bidratt til dette, så har det vært en god økt. Det er likevel lurt å teste med jevne mellomrom, kanskje så ofte som en gang i uken. Dette kan gi motivasjon til treningsprosessen, samtidig som du ved å jevnlig teste hele tiden vet om skuta er på vei i riktig retning.

Comments are closed.