Bør du tenke mer negativt, for å utvikle deg videre?

Svært mange er av den oppfatning at ved å tenke positivt, kan man få til hva man vil. Både personlige trenere og coacher på andre plan anbefaler oss stadig å tenke mer positivt, for at vi skal få til det vi ønsker og oppnå drømmene våre. Spørsmålet er om det faktisk hjelper å tenke positivt?

b619c514-79f6-4994-b979-5836e075fe6f

Gabriele Oettingen har forsket svært mye på akkurat dette, og det forskningen hennes viser ekstremt tydelig er at om man aktivt går inn for å tenke positivt – uten å gjøre noe annet enn det, så har det en negativ effekt på ytelsen vår i nesten alle deler av livet. Sjansen på gode karakterer på eksamen kan gå ned om man tenker positivt på forhånd, sjansen på ny jobb kan gå ned om man tenker positivt før intervjuet, til og med sjansen for å skaffe seg en kjæreste kan gå ned, om man tenker positivt om det på forhånd. Hvorfor dette skjer blir i stor grad en spekulasjon, men det ser ut som at det å tenke positivt kan gi oss så stor glede bare av tanken, at det hemmer oss fra å ta de grepene som trengs for å få til det vi ønsker oss.

For trening, kosthold og idrett er dette også høyst relevant. Om du tenker veldig positivt når du legger planene dine, kan det hindre deg i å nå målene dine. Du tenker kun på gleden av å få til ting, og glemmer utfordringene.  La oss f. eks si at du ønsker å ta 200 kg i knebøy; du tenker at dette skal du klare, og ser for deg hendelsen og hvordan det føles. Du blir knallfornøyd med tanken, og har stor tro på deg selv. Tror du denne følelsen vil legge til rette for å lage den tøffe treningsplanen du trenger, samt gi deg evnen til å gjennomføre denne – også på dagene hvor alt føles dårlig?

Om du forventer at alt skal gå perfekt, så vil du kunne bli så fornøyd med tanken at motivasjonen for å jobbe for resultatet synker, samtidig som at motgangen du sannsynligvis vil oppleve kan føles veldig mye tyngre, når du har laget deg et bilde av at alt skal gå plettfritt.

Hva er løsningen? Bør vi tenke negativt?

Ikke nødvendigvis. Oettingen har funnet fram til noe hun kaller for «mental contrasting», hvor man med enkle grep kan reversere de negative effektene av å tenke positivt, og faktisk øke sjansene sine for å lykkes. I stedet for å bare drømme seg bort i positive tanker, så skal man med denne metoden følge opp sine positive tanker med en realitetsorientering: hva kan hindre deg fra å lykkes? Tenk aktivt rundt hva som kan være din eller dine største hindringer. Dette enkle grepet er vist å gjøre sjansen for å lykkes mye større, sannsynligvis fordi du nå gjør deg selv bevisst på at suksess ikke kommer av seg selv, og det finnes utfordringer som du må løse for å få til det du ønsker å oppnå.

Lag deg en plan:

Etter at du først har drømt deg bort med positive tanker, og fulgt dette opp med en realitetsorientering, så kan du ta dette enda et steg lenger ved lage deg en spesifikk plan over akkurat hva du skal gjøre når eller hvis dine største potensielle hindringer blir til en realitet. Om vi går tilbake til målet om 200 kg knebøy, så kanskje du f. eks vet at et tidligere problem for deg har vært skader som hindrer deg fra å trene knebøy, og etter denne realitetsorientering lager du deg derfor en treningsplan som minimerer risikoen for at en skade skal hindre deg, framfor å ignorere utfordringen og kun drømme om målet. En slik realitetsorientering vil øke sjansen din for å lykkes, selv om det på mange måter innebærer å tenke negativt ved å forberede seg for å feile.

«There’s no difference between a pessimist saying ‘Oh, it’s hopeless, so don’t bother doing anything’, and an optimist who says; Don’t bother doing anything, it’s going to turn out fine anyway.’ Either way, nothing happens.»
– Yvon Chouinard

Konklusjon:

Drøm deg gjerne bort med positive tanker, men om du faktisk ønsker å oppnå disse drømmene i det virkelige  liv, så bør de positive tankene følges opp av en realitetsorientering og spesifikke planer rundt hvordan du kan takle potensielle utfordringer som du kan møte på veien.

Veien til suksess er nemlig sjeldent så lett som enkelte prøver å få deg til å tro!

Comments are closed.