ØK BENKPRESSEN DIN OG UNNGÅ KREFT?

Dette høres nesten for godt ut til å være sant, men an studie som fulgte opp menn mellom 20 og 82 år fra 1980 til 2003 fant en rekke korrelasjoner mellom kroppssammensetting og dødsrisiko fra kreft; overvekt var korrelert med økt dødssjanse, men kanskje viktigst så man at jo sterkere man var (1RM benkpress og beinpress) – jo mindre var sjansen for dødsfall!

18709287133_33eb81fb12_k

Det var flere andre faktorer som også var korrelert med dødsrisiko i denne kohortstudien; høyere BMI, høyere fettprosent, større midjemål, og røyking var alle korrelert med en økt sjanse for dødsfall fra kreft i denne over 20 år lange studien, men det mest interessante var kanskje at styrke i benkpress og beinpress var sterkt omvendt korrelert med dødsrisiko; jo sterkere man var, jo mindre var sjansen for å dø.

Kanskje aller mest interessant: BMI, fettprosent, midjemål og til og med utholdenhet var ikke lenger betydelig etter man justerte for styrke. Dvs. de sterkere personene i studien hadde lavere kreftrisiko uavhengig av hvor feite de var eller hvor dårlig utholdenhet de hadde.

Dette er riktignok ikke en kontrollert studie hvor man har testet effekten av styrketrening, men en observasjonell studie hvor man ser at de som er sterke hadde lavere risiko for å dø i studieperioden.

Hvor sterk er sterk?

En annen interessant og gledelig lesning i denne studien er at det ikke var snakk om så veldig stor forskjell i styrke før effekten var tydelig. Man delte inn i tre grupper basert på styrkenivået, og antall dødsfall per 1 000 leveår var som følger i de tre gruppene (snitt styrke):

* Svake: 60 kg benkpress og 125 kg beinpress: 95 dødsfall.

* Medium: 70 kg benkpress og 135 kg beinpress: 60 dødsfall.

* Sterke: 80 kg benkpress og 150 kg beinpress: 56 dødsfall.

Med andre ord var en så liten forskjell i styrke som 10 kg i benkpress og 10 kg i beinpress, korrelert med betydelig redusert risiko for å dø av kreft.

PRAKTISKE TIPS:

Om du allerede trener styrketrening ukentlig så kan du ta dette til deg som en klapp på skulderen; du gjør allerede noe som kan redusere kreftrisikoen din betydelig. Om du ikke allerede trener styrke så er dette nok et godt argument for å begynne, og det ser ikke ut til at det er noe ekstremt styrkenivå som er nødvendig for å oppnå en beskyttende effekt; et par økter i uka bør være mer enn nok for å oppnå et styrkenivå på nivå med de «sterke» subjektene i denne studien.

FORSKERNE SIN KONKLUSJON:

«In conclusion, the present study showed that higher levels of muscular strength were associated with lower cancer mortality risk in men, independent of clinically established measures of overall and central adiposity, cardiorespiratory fitness, and other potential confounders. Mortality rates were lower for men with moderate/high muscular strength compared to individuals with low strength. While each adiposity measure was positively associated with cancer mortality, the association was eliminated after adjusting for either muscular strength or cardiorespiratory fitness. These findings suggest that attaining a moderate to high level of muscular strength may attenuate some of the cancer mortality risks associated with increased adiposity. Maintaining a healthy weight should continue to be a cornerstone in the prevention of chronic diseases and premature death. However, in the light of the results obtained in the present and other studies, it is equally important to maintain healthy muscular strength levels, and most importantly, to prevent falling into the lower strength categories.»

Referanse:

1) Ruiz JR1, Sui X, Lobelo F, Lee DC, Morrow JR Jr, Jackson AW, Hébert JR, Matthews CE, Sjöström M, Blair SN. Muscular strength and adiposity as predictors of adulthood cancer mortality in men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009 May;18(5):1468-76. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-08-1075. Epub 2009 Apr 14. Pubmed. FULL TEKST.

Comments are closed.