STABILITET ER NØDVENDIG FOR TRENING AV STYRKE OG EKSPLOSIVITET:

Klarer du å løpe raskt på is? Når vi står på at ustabilt underlag så reduseres vår evne til å utvikle kraft, og som er resultat løfter vi både mindre vekt og med et tregere tempo. Noen anbefaler likevel ustabil trening for styrkeutvikling, og viser blant annet til økt muskelaktivering.…

Les mer