Julesamling og løftekonkurranse (veldedighet)

Jeg inviterer til en liten julesamling torsdag 22/12 kl. 1900-2100 på Crossfit Groruddalen, for alle som er interessert i styrketrening, vektløfting og styrkeløft. Pengene fra samlingen går uavkortet til Foreningen Tryggere Ruspolitikk sitt arbeid for å fremme en kunnskapsbasert og omsorgsfull ruspolitikk.

Trykk på bildet for å komme til Spleisen.

Samlingen begynner med en times tid med teori, hvor jeg vil presentere noen forskningsbaserte godbiter som kan bidra til bedre treningsfremgang, etterfulgt av en liten (valgfri) løftekonkurranse som vil passe for alle nivåer og innebære fokus på teknikk, hvor det også vil bli en liten premie 🙂 

Samlingen varer i ca to timer, alle invitert til å delta med valgfritt beløp, som går uavkortet til den veldedige organisasjonen Foreningen Tryggere Ruspolitikk. For enkelhetens skyld ligger det inne donasjon for 500 kr, 1 000 kr eller et valgfritt beløp. Alle monner drar, så har du bare noen kr å bidra med, gjør du det. Alle er velkommen!

PS: Det blir maks 12 deltakere på den fysiske delen, og maks 20 deltakere totalt. Om det blir flere påmeldte enn dette, kjører jeg en ekstra samling på nyåret.

Kort om organisasjonen: 

Foreningen Tryggere Ruspolitikk er en landsomfattende organisasjon som jobber for en norsk ruspolitikk basert på skadeforebygging, skadereduksjon, personlig ansvar og menneskerettigheter.

Foreningen samler engasjerte samfunnsborgere, pårørende og brukere i arbeidet for at kunnskap om samfunnsmessige kostnader og skadevirkninger av rusbruk og ruspolitikk skal ligge til grunn for norsk og internasjonal ruspolitikk.

Formålet skal oppnås gjennom å søke samarbeid på tvers av politiske og ideologiske skillelinjer.

Mer info se https://www.rusreform.no/hva 

Ønsker du å bidra ved å bli medlem i foreningen, se https://portal.smartorg.no/action/reg/7fd64a16 (fra kun 50 kr i året – som også gir foreningen tilgang på driftsstøtte fra Helsedirektoratet per medlem).

Kort om meg: 

Personlig trener med spisskompetanse på styrketrening og idrettsgrenene vektløfting og styrkeløft. Mer info på https://www.fredrikgyllensten.no/visjon/  

Comments are closed.