Kan du spise mer, uten å bli feitere?

En spennende forskningsstudie fra 2014 peker mot at det med et ekstremt høyt proteininntak kan være mulig å øke kaloriinntaket sitt med ca 800 kcal over vedlikehold, uten at man går opp i vekt. Hvordan er det mulig….?

«Termodynamikkens første hovedsetning eller lov sier at energi kan aldri oppstå eller tilintetgjøres, men kun kan gå over i andre former. Denne fundamentale naturloven omtales også som energiprinsippet eller loven om energiens bevarelse. Energimengden i et isolert system er konstant.»

Dette er den fysiske loven som forteller oss at hva denne studien viser, egentlig ikke skal være mulig. Om du inntar mer energi enn du forbruker, så må denne energien gjøres av et sted! Det kan ikke bare bli borte, og det kan det ikke ha blitt i denne studien heller, så hva skjedde?

Kan du spise mer, uten å gå opp i fettmasse?

Kan du spise mer, uten å gå opp i fettmasse?

Studien:

  • Godt trente personer, snitt treningerfaring 8,5 timer i uken i 8,9 år.
  • Spiste en identisk diett, med en forskjell;
    —> Gruppe #1 spiste 1,8 g protein per kg kroppsvekt.
    —> Gruppe #2 spiste 4,4 g protein per kg kroppsvekt.
  • Gruppe #2 hadde dermed ca 800 kcal høyere inntak av energi enn gruppe #1.
  • Det var ingen statistisk betydelige forskjeller mellom utviklingen i de to gruppene.
  • På tross av den lange treningserfaringen gikk begge gruppene opp i muskelmasse og ned i fettprosent.

Hva skjedde?

This is the first investigation in resistance-trained individuals which demonstrates that a hypercaloric high protein diet does not contribute to a fat mass gain. Furthermore, there was no change in body weight or lean body mass. This is in contrast with other overfeeding studies which showed gains in body weight, fat mass and lean body mass; however, those investigations were performed in non exercise-trained individuals that were consuming a lower protein diet (in comparison to our study). It should be noted that the subjects in the current study did not alter their training. It would be intriguing to ascertain if a high protein diet concurrent with a heavy resistance bodybuilding training regimen would affect body composition (i.e. increase lean body mass and lower fat mass).

Resultater er veldig overraskende og veldig merkelig, og det eneste jeg kan komme fram til som mulige forklaringer er to-delt;

1) Vi vet at proteiner har en høy termisk effekt, noe som vil si at det «koster mye» å ta opp næringen fra proteiner, noe som betyr at 100 kcal fra proteiner i praksis ikke er helt det samme som 100 kcal fra karbohydrater eller fett. Dette er dog ikke i nærheten av å forklare alt som har skjedd her.

2) Et kalorioverskudd kan hos noen øke spontan aktivitet utenom trening, såkalt «NEAT» i forskningslitteraturen, til så stor grad at det kan gjøre opp for en endel av økningen i energiinntak. Heller dette kan dog normalt ikke forklare det som skjedde her, for her ser det ut til at et energioverskudd på hele 800 kcal/daglig «forsvant». Subjektene spiste et betydelig kalorioverskudd uten å legge på seg fettmasse! De gikk litt opp i vekt, men ikke nok til å forklare hvor alle kaloriene «ble av». Det kan tenkes at et vanvittig høyt proteininntak, som i denne studien, kan øke NEAT i enda større grad enn man ser med andre typer kosthold. I så tilfelle kan det kanskje forklare effekten her; veldig mye proteiner kan kanskje øke vår spontane aktivitet, slik at vi forbrenner mer?

Er tallene korrekte?

Det neste store spørsmålet, som jeg tror er deler av forklaringen her, er om tallene er korrekte. Studien baserte seg nemlig på selv-rapportering av inntak ved at deltakerne logget alt de spiste i appen MyFitnessPal. Det er godt dokumentert at de færreste klarer å logge maten sin korrekt, og det kan tenkes at deltakerne u gruppe #2 rett og slett ikke fikk i seg så mye proteiner som de har logget.

En interessant detalj her er også at hele 40 deltakere ble vervet til studien, men kun 30 fullførte. 3 av de 10 som ikke fullførte rapporterte at de ikke klarte å få i seg så mye proteiner som de ble bedt om å spise, selv om de brukte proteinpulver. 6 ga ingen årsak til at de droppet ut, men det kan tenkes at også noen av disse slet med å få i seg det ekstreme proteininntaket.

KONKLUSJON:

Jeg tror at feilrapportering kan forklare mesteparten av effekten i denne studien, men selv ved en feilmargin der, så peker studien såpass sterkt mot at en ekstremt høy-protein diett kanskje er vanskelig å gå opp i fettmasse med, at det kan være rom for å eksperimentere med dette i praksis. For fitnessutøvere og andre som skal ned til en ekstremt lav fettprosent for konkurranse, også gjerne spiser seg opp og er ekstremt sultne igjen etter konkurranseperioden, så kan det være verdt å teste denne studien i praksis; hva med å gjeninnføre normalt energiinntak rett etter en diett ved å innta ekstremt mye protein, også kan man i takt med normalisering av sultfølelse gradvis bytte ut dette ekstreme inntaket av proteiner med mer karbohydrater og fett.

Om det er noe hold i denne studien, så kan en slik praksis gjøre det langt enklere for fitnessutøvere å unngå massiv økning i fettmasse etter en konkurranseperiode.

Sett fra standpunktet til en forsker så trenger vi mer forskning på dette før vi kan konkludere med noe, men fra perspektivet til en coach må man noen ganger «kaste seg ut» i ting og eksperimentere. Ønsker å optimalisere resultatene kan man ikke alltid vente til forskerne er overbeviste.

Om noen fitnessutøvere eller andre som skal gjennom et stort vekttap velger å teste dette ut i praksis, må dere gjerne fortelle meg hvordan det går.

Lykke til! 🙂

——-

Referanse:
1) Antonio J, Peacock CA, Ellerbroek A, Fromhoff B, Silver T. The effects of consuming a high protein diet (4.4 g/kg/d) on body composition in resistance-trained individuals. J Int Soc Sports Nutr. 2014 May 12;11:19. doi: 10.1186/1550-2783-11-19. eCollection 2014. Pubmed. FULL TEKST.

Comments are closed.