Er melk livsfarlig?

Nei, sannsynligvis ikke! Vi bør likevel ikke ignorere at enkelte studier viser skremmende korrelasjoner.
Her følger en rask gjennomgang av tilgjengelige bevis, samt praktiske råd.

Foto: TINE.

Foto: TINE.

Media har kastet seg over en svensk studie fra 2014, som viser at melk er korrelert med en kraftig økning i dødelighet. I følge mediene ser det rett og slett ut som melk er livsfarlig å drikke, og noe vi burde unngå som pesten. Spørsmålet er om dette er den hele sannheten?

Helsedirektoratet (4), som gir generelle kostråd til den Norske befolkningen basert på en komplett gjennomgang av forskningen på området, skriver følgende om inntak av melk og meieriprodukter:

«Mer enn 60 prosent av inntaket av kalsium og jod i kosten kommer fra melk og meieriprodukter. Et daglig inntak av magre meieriprodukter er derfor viktig for å sikre et tilstrekkelig inntak av disse næringsstoffene.
​Meieriprodukter har også mulige gunstige og ugunstige effekter på kroniske sykdommer. Totalt vurdert vil det allikevel for de fleste vil være gunstig å ha et daglig inntak av magre meieriprodukter.»

Dette er godt og objektivt oppsummert. De skryter ikke melk opp i skyene, men noterer at det finnes bevis både for positive og negative effekter av melk og meieriprodukter.

Melk = tidligere død?

Studiene (1, 2) som har skapt blest i media med god grunn stammer fra 2014, og nå en oppdatert studie fra samme forskere som ble publisert i år. Den opprinnelige studien fulgte rundt 100 000 svensker over en periode på rundt 20 år. De undersøkte ikke effekten av noen ting, men observerte hva som skjedde med personer som hadde svart på forskjellige spørsmål i et spørreskjema i 1997. Dette er altså ingen kontrollert studie hvor man prøver å finne årsak og effekt, men en observasjonell studie hvor man forsøker å finne korrelasjoner mellom forskjellige faktorer som potensielt kan påvirke vår helse. Dette er en flott måte å danne hypoteser på, slik at vi kan forske videre på det i mer detalje senere. Videre er det svært vanskelig og dyrt å gjøre kontrollerte studier på inntak av forskjellig type kost over lang tid, da det krever en tett oppfølging av forsøkspersonene over en årrekke – noe som er nærmest umulig å gjennomføre i praksis. Uansett; studien viser virkelig skremmende resultater! For kvinner var tre glass eller mer per dag (snitt 680 g/daglig) korrelert med 1,93 i relativ risiko for død, sammenlignet med under ett glass om dagen (snitt 60 g/daglig). Det vil si at om du drakk 3 glass melk om dagen, så hadde du nesten dobbelt så risiko for å dø i løpet av de 20 årene!

For menn var det ikke like skremmende tall, med kun med kun 1,1 i relativ risiko for død med 3 glass melk om dagen (snitt 830 g/daglig) sammenlignet med med under ett glass om dagen (snitt 50 g/daglig).

Forskerne spekulerer i at effekten kan skyldes innholdet av galaktose, som i følge forskerne er vist å kunne fremme aldringsprosessen hos dyr.

Det vil si at om du drakk 3 glass melk om dagen, så hadde du nesten dobbelt så høy risiko for å dø i løpet av de 20 årene!

Men, fermentert melk er sunt..?

For å gjøre det enda mer forvirrende, så var det kun vanlig søtmelk som var livsfarlig i studien. Surmelk, yoghurt og ost var faktisk korrelert med redusert dødelighet! Om du drikker melk til frokost ser det altså ut til å være livsfarlig, men spiser du yoghurt eller spiser ost – eller drikker surmelk, så er det derimot direkte helsebringende.

Forskerne påpeker at denne type meieriprodukter ofte har mindre galaktose, men både laktoseredusert melk og surmelk gir deg rikelig med galaktose, så denne teorien synes jeg høres merkelig ut. Da må vi igjen komme tilbake til at dette kun er observasjoner, og det er umulig å si hva som forårsaker det, men faktum er likevel at kvinner som drakk rikelig med vanlig melk (søtmelk) hadde skremmende mye høyere dødelighet. For menn var det knapt noen effekt, og surmelk, yoghurt og ost var direkte helsebringende, men vanlig melk var «livsfarlig».

Spiser du mye frukt og grønt, så er det ikke like skadelig?

I den nypubliserte oppfølgingsstudien fra de svenske forskerne så de på hvilken effekt inntak av frukt og grønt hadde på dødeligheten hos melkedrikkerne. Dette undersøkte de fordi antioksidanter kan beskytte mot oksidativt stress, og oksidativt stress fra galaktosen er deres hypotese på hvorfor melk er så skadelig. Her fant de at mer enn tre glass melk om dagen i kombinasjon med mindre enn en serving med frukt og grønt om dagen, var korrelert med hele 2,79 i relativ risiko for død, sammenlignet med under ett glass melk om dagen og minst 5 serveringer frukt og grønt om dagen. Om kvinnene drakk like mye melk, men spiste minst 5 serveringer frukt og grønt om dagen, så falt den relative risikoen for død helt ned til 1,6. Hos menn var det nok engang ikke i nærheten av like tydelige resultater.

Dette er nok engang spennende og skremmende resultater, og det bør ikke ignoreres.

Andre studier viser helsegevinst av melk?

En forskningsanalyse fra 2015 (3), som forøvrig også er gjennomført av svenske forskere, forsøkte å finne et svar på dette med melk og dødelighet ved å gjøre en detaljert analyse av all forskningen på området, og de fant noe helt annet enn de andre svenske forskerne i de overnevnte studiene, og konkluderte med følgende;

«In summary, we observed no consistent association between non-fermented or fermented milk consumption and mortality. Further large prospective studies assessing the relation between milk consumption and mortality are warranted.»

De lagde også en flott grafikk som viser hvilken korrelasjon som er funnet med forskjellige mengder av melk per dag og dødelighet, i en rekke forskjellige studier:

Melk og dødelighet

Melk og dødelighet

De fleste studiene viser en redusert dødelighet ved et lavt til moderat inntak av melk, og selv for et høyt inntak er resultatene varierende. Disse resultatene gir et mer helhetlig bilde av forskningen, og viser at melk ser ut til å være en helsebringende drikke i de fleste studier.

Hvorfor den svenske studien viser et totalt annet bilde enn forskningslitteraturen som helhet er det ingen som vet. Kanskje er det noen andre karakteristikker hos melkedrikkerne i sverige som fører til at de dør tidligere? Med andre ord kan det være at svensker som drikker mye melk, også har andre «vaner» som kan skade helsen deres. En annen forklaring kan være at melk av en eller annen grunn er skadelig for svensker, men ikke for alle andre nasjonaliteter. Det er umulig å konkludere med noe per dags dato, men vi kan bare se på dataen som finnes, og den viser stort sett positive eller nøytrale effekter av melkeinntak, men i denne ene svenske obervasjonelle studien, så var det en kraftig økt dødelighet blant kvinner som drakk mye melk.

KONKLUSJON OG PRAKTISKE RÅD:

Alle bevis tatt i betraktning ser det ikke ut som melk er helseskadelig, men jeg har likevel ingen god forklaring på hvorfor den ene svenske studien fant en så dramatisk økt dødelighet hos kvinner som drakk mye melk, og jeg kommer ikke unna at det skremmer meg. Min egen kjæresten min drikker f. eks rikelig med melk stort sett hver dag – og da skremmer det ekstra mye å lese resultatene i den svenske studien, selv om andre studier ikke viser det samme.
Min konklusjon er enn så lenge at man kan drikke melk med god samvittighet, men kvinner som drikker veldig mye melk kan vurdere å bytte ut noe av melken med andre matvarer. Alle bør også spise rikelig med frukt og grønt, og drikker du mye melk så viser den ene studien at et høyt inntak av antioksidanter blant annet gjennom frukt og grønt muligens kan beskytte deg noe fra de potensielt negative effektene av mye melk.

Man tar sannsynligvis ikke skade av å drikke mye melk, men man tar definitivt ikke skade av å bytte ut noe av melken med andre matvarer heller, så hvorfor ikke satse på et balansert kosthold hvor melk er en del av kostholdet, uten at det trenges å brukes som såkalt basisføde?

Referanser
1) Michaëlsson K1, Wolk A2, Langenskiöld S3, Basu S3, Warensjö Lemming E4, Melhus H5, Byberg L6. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. BMJ. 2014 Oct 28;349:g6015. doi: 10.1136/bmj.g6015.
2) Michaëlsson K, Wolk A, Melhus H, Byberg L. Milk, Fruit and Vegetable, and Total Antioxidant Intakes in Relation to Mortality Rates: Cohort Studies in Women and Men. Am J Epidemiol. 2017 Feb 10:1-17. doi: 10.1093/aje/kww124.
3) Larsson SC1, Crippa A2,3, Orsini N4,5, Wolk A6, Michaëlsson K7. Milk Consumption and Mortality from All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2015 Sep 11;7(9):7749-63. doi: 10.3390/nu7095363.
4) Helsedirektoratet, 2014. https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/velg-magre-meieriprodukter.

Comments are closed.