Bør vi smile mer?

Smil :)

Smil 🙂

Kan vi leve lenger og bedre av å aktivt gå inn for å smile mer? Bør vi smile mest mulig på jobb, på trening, og i fritiden?

En utrolig artig studie publisert i 2010 undersøkte fotografier fra idrettslag langt tilbake i tid, og rangerte rett og slett om personene smilte eller ikke, samt smilets intensitet, også undersøkte de hvilken korrelasjon dette hadde med helse og levealder. Hva fant de?

Levealder rangert etter smil på fotografi fra 1952:
* Ingen smil: 72,9 år.
* Delvis smil: 75,0 år.
* «Duchenne smiles» (smile med hele ansiktet): 79,9 år.

De som smilte bredt levde altså i snitt hele 10 % lenger enn de som ikke smilte!

Korrelasjon er ikke nødvendigvis lik årsak, men resultatene er likevel meget interessante, og forskerne viser også til tidligere studier som viser at smil på bilder fra barndommen er korrelert med økt stabilitet og tilfredsstillelse i ekteskap.

HJELPER DET Å AKTIVT SMILE MER?

Spørsmålet blir jo om det er slik at de som naturlig smiler mye også har god helse, om det er slik at man kan oppnå helsefordeler ved å forsøke å smile mer? Forskerne i denne studien viste her igjen til tidligere studier som viser at når folk blir instruert i å lage et «duchenne smile», så øker aktiviteten i hjernen som er assosiert med subjektiv fornøyelse.

Det er nok umulig å si med sikkerhet hvilken helseeffekt det kan ha å gå aktivt inn for å smile mer, men det ser ut som det muligens kan være et tiltak som vil gi deg mer glede og et lenger liv – så hvorfor ikke gi det et forsøk? En annen «bivirkning» kan være at du sprer glede rundt deg, for vi kan vel alle være enige at det er hyggeligere å møte folk som smiler til deg, enn folk som ikke smiler. Og kanskje er du interessert

BLIR DU MER ATTRAKTIV AV Å SMILE?

En annen artig studie viser at kvinner blir sett på som mer seksuelt attraktive om de smiler, mens menn blir sett på som mindre seksuelt attraktive om de smiler. For stolthet var det motsatt; det gjør menn mer attraktive, og kvinner mindre attraktive.

Det er viktig å poengtere at denne studien så på seksuell attraktivitet, og ikke andre former for skjønnhet. Det kan godt være at et smil kan bli sett på som positivt i andre sammenhenger enn sex.

«Jeg har aldri sett et smilende ansikt som ikke var vakkert»
– Et kjent sitat, som ser ut til å være korrekt kun om du er mann og ser på en kvinne 😉

KORT OPPSUMMERT:

* Det er mulig at det å gå aktivt inn for å smile mer kan ha en positiv helseeffekt 🙂
* I situasjoner hvor du ønsker å se attraktiv ut for det motsatte kjønn, så burde kvinner smile bredt, mens menn burde unngå og smile, og i stedet forsøke å se stolt ut.

Referanse:
1) Abel EL, Kruger ML. Smile intensity in photographs predicts longevity. Psychol Sci. 2010 Apr 1;21(4):542-4. Epub 2010 Feb 26.
2) Tracy JL1, Beall AT. Happy guys finish last: the impact of emotion expressions on sexual attraction. Emotion. 2011 Dec;11(6):1379-87. doi: 10.1037/a0022902. Epub 2011 May 23.

Comments are closed.