Spørreskjema – Coachingpakken Premium

Her finner du spørreskjemaet som du skal fylle ut når du er klar for nytt treningsprogram.

Forklar kort hvordan hverdagen sin der ut (jobb, studier, aktivitet osv..)
Beskriv hva du selv synes om den forrige treningsfasen
Beskriv hva du ønsker å få ut av din neste treningsperiode. Har du noen kortsiktige eller langsiktige mål?
For optimale treningsresultater er det ikke bare hva du gjør på gymmet som teller, men også din fysiske og mentale helse. Her har vi fem grunnpilarer som jeg ønsker at du bruker noen minutter til å tenke over.

Søvn:
Ernæring:
Sosialt:
Trening:
Dagslys / Kveldslys:

Gi gjerne en rangering fra 1 (dårlig) til 3 (bra) for hver av kvalitetene, og skriv et notat om hvordan det kan forbedres.

Om det er noe jeg kan ta i betraktning i treningen din for å hjelpe deg med disse punktene, skriv gjerne litt om det.
Bruk noen minutter til å tenke over hva du ser på som dine viktigste verdier som person. Dette kan både være verdier du mener du allerede er god på, eller verdier du ønsker å utvikle. Det kan være både fysiske og mentale egenskaper, og det kan både være verdier som påvirker deg selv, eller personer rundt deg. Eksempler på slike verdier kan være:
* Visdom.
* Kunnskap.
* Arbeidsvilje.
* Pågangsmot...

Velg ut 5 verdier som er viktige for deg og skriv de ned et sted hvor du kan se på de med jevne mellomrom. Verdiene trenger ikke å være fra listen ovenfor, det kan være hva som helst som er viktig for deg. Velg så én verdi som du mener kan være positiv i en treningssammenheng, og skriv en liten forklaring på hvorfor den er viktig for deg.
Om du har noen skader eller smerteproblematikk for øyeblikk, beskriv disse. Om du har noe sykdom som er relevant for trening eller ernæring, noter også det.
Forskning har vist at menstruasjonssyklusen kan påvirke treningsframgangen såvel som optimal treningsprogrammering. Av denne årsaken vil jeg gjerne vite om du bruker prevensjonsmiddel, hvilket middel, og om du kun bruker aktivt prevensjonsmiddel, eller om du gjennomfører perioder med inaktive piller i hver syklus?
Beskriv hvor mye du har mulighet til og ønsker å trene i neste treningsperiode. Har du en tidsbegrensning på hvor lange øktene kan eller bør være? Er det noen dager som passer bedre enn andre dager?
Har du noen reiser eller annet som kan komme i veien for treningen planlagt de neste månedene?
Om du er eller ønsker å bli en konkurrerende utøver, hvilke konkurranser har du planlagt, og hvilke er prioritert høyest?
Hva slags type trening ønsker du å gjennomføre?
A) «Mosjonering»: Trener hovedsaklig for å holde seg i grei form fysikkmessig og helsemessig. Fokus på morsom trening, minimalt med «hatøvelser» og lav skaderisiko ved treningen.

B) «Trening»: Ønsker å bli veldig god, men det er også viktig å ha det gøy på trening. Ønsker å utvikle seg så godt man kan med fokus på metoder man synes er morsomt, supplementert med litt «hatøvelser» når det er nødvendig, så lenge det ikke blir for mye av det. Villig til å akseptere litt risiko, men ønsker gjerne å minimere sjansen slik at man kan opprettholde aktivitetsevnen også utenfor trening og idrett.
->
C) «Homo Olympikus»: Villig til å gjennomføre all slags trening, inkludert en stor del «hatøvelser» om det er nødendig. Ønsker å bli best - koste hva det koste vil. Gleden og treningslykken kommer gjennom resultatene, og derfor gjør det ingenting om treningen er krevende. Er villig til å akseptere risiko (se nedenfor).
EMS står for «electrical muscle stimulation» og en en metode hvor elektroder festes på kroppen for å påføre et ytre elektrisk stimuli som får musklene til å trekke seg sammen. Metoden er godt dokumentert å fungere veldig godt både for utrente, trente, og elite nivå utøvere i en rekke forskjellige idretter, men det er kjedelig og smertefullt. Har du, eller kommer du til å kjøpe et EMS apparat? Jeg anbefaler forøvrig Powerdot DUO.
Har du erfart at enkelte typer trening gir deg en bedre følelse etter økten? Noen liker følelsen de får etter de har presset ut mange reps på noe lettere vekter, andre liker følelsen av å løfte tunge løft for få reps, mens andre liker følelsen av lette, eksplosive løft. Spørsmålet her er ikke hva målet ditt er, eller hva du tror gir best resultat, spørsmålet er hva du synes føles best rett etter øvelsen og økten?
Noter ditt styrkenivå i alle øvelser du mener er viktig. Noter heller litt for mange enn litt for få øvelser. Om du vet hva din nåværende 1RM er, noter dette. Om du er usikker noterer du det tyngste du har trent med de siste månedene (kg x reps). For kroppsvektøvelser noterer også 1RM om du vet dette, eller antall reps med kroppsvekt om du er usikker på 1RM. Om du har vært sterkere tidligere enn det du er kapabel for nå, noter gjerne også dine beste løft noensinne i parentes.
Hvor mange reps du klarer på gitte prosenter av din 1RM, kan gi meg nyttig kunnskap om din sannsynlige muskelfibersammensetning, som kan påvirke hva som er optimal trening for deg, samt gjøre meg bedre i stand til å sette opp mer tilpassede vekter på gitte prosenter, unikt for deg. Om du har testet hvor mange reps du klarer på 80 og 60 % av din 1RM, noter dette nedenfor. Jeg trenger ikke tall for alle øvelser, men det er nyttig med tall for minst en øvelse for underkropp, en for press-øvelser, og en for trekk-øvelser. Om du er usikker på dette, så kan vi vurdere å begynne med en ukes testfase for å finne ut av dette, før du mottar ditt første, personlige program.
Er det noen spesifikke øvelser som du veldig gjerne ønsker å ha med, eller ikke ha med, i et treningsprogram?
Er det noen spesifikke tekniske oppgaver du jobber med i øvelser som er viktige for deg? Beskriv kort og konkret. Fyll ut denne selv om det er jeg som har gitt deg oppgaven.
Om du har noe annet du ønsker å legge til før jeg begynner arbeidet med programmet, noter det her.

Comments are closed.