Bokanmeldelse: Treningslære (Gjerset, A. m.fl)

Boka treningslære er en del av pensum på PT-studiet jeg gjennomfører her på Active Education, og boka gir en grunnleggende innføring i hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, kosthold, trening og helse. Den er laget for idrettsfag på videregående skole, og er relativt lettlest.

Boka fungerer godt for grunnleggende informasjon om fysiologi; kroppens oppbygning og funksjon, muskelsystemet, aerob og anaerob kapasitet, ledningsnettet, energiomsetning osv. Men når det kommer til mer praktiske anbefalinger synes jeg ikke boken er noe god.

Det står blant annet «Trener du regelmessig, bør du ha fire måltider om dagen; frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Du bør også spise to mellommmåltider som er rike på karbohydrater. Tre hovedmåltider er for lite, da får du ikke dekket energibehovet ditt.

-> En setning som den ovenfor er i mine øyne latterlig, og ødelegger store deler av boka. Forfatterne er alt for konkrete, og holder seg ofte ikke til fakta. Hvorfor bør man spise så mange måltider om dagen? Det er ingen bevis eller forklaringer på det i boka. Og se på den siste delen av setningen – det står rett og slett at det ikke er mulig for folk som trener regelmessig å dekke energibehovet sitt med tre hovedmåltider. Jeg er sikker på at alle som leser dette vil forstå at det er tullball; hvor mange måltider du trenger for å dekke energibehovet ditt er selfølgelig avhengig av hvor store de måltdene er, og det er fullt mulig for selv en meg veldig høyt energiforbruk å dekke energibehovet sitt med så lite som 1 måltid om dagen. Se f. eks denne videoen 😉

En annen utilgivelig ting med boka er at øvelsesdemonstrasjonene i flere tilfeller er elendige; det viser en dårlig teknikk som vil medføre høy skaderisiko. Mange personer i ung alder vil lese denne boka, og muligens basere sin egen trening på øvelsesdemonstrasjonene i boka – så dette er rett og slett totalødeleggende for boka. Videre er det også vist en rekke høy-risiko øvelser som f. eks press bak nakken, uten at det nevnes noe om risikoen ved øvelsen.

Som nevnt, så fungerer boka for grunnleggende informasjon om fysiologi, men den har store svakheter når det kommer til praktiske anbefalinger og demonstrasjon av øvelser.

Terningkast: 2.

Comments are closed