Kan et høyt vitamininntak under svangerskap gjøre avkommet overvektig?, mm. -> Trening & Kosthold; Verdt å lese, Utgave 41

Utgave 41 – I denne utgaven:
– Kan et høyt vitamininntak under svangerskap gjøre avkommet overvektig? (av James Krieger)
– Styrke – Hastighet (video, av Eric Cressey)
– 15 minutter i uka er nok, eller? (av Robert Eilertsen)
– “Sukkerarter” er villedende kostinformasjon (av Kirsti Wettre Brønner)
– Intervju med Eric Cressey (av Dean Somerset)
– Markløft og teknikk – hva har sex og markløft til felles? (av Eirik Sandvik)
– Lavkarbo og mental funksjon (av Lyle McDonald)
– Vekttap er direkte korrelert med økt sultfølelse (av James Krieger)
– ‘Arvelig’ overvekt? (av James Krieger)

“Absorb what is usefull, discard what is useless, and add what is uniquely your own.”
– Bruce Lee

For mye av det 'gode'?

Kan et høyt vitamininntak under svangerskap gjøre avkommet overvektig? En meget interessant og tankevekkende artikkel fra James Krieger; Forskning på rotter indikerer at et ekstremt høyt vitamininntak under graviditeten kan øke avkommets vektøkning etter fødsel. En forklaring kan være predictive adaptive response hypothesis, som går ut på at fosteret in utero tilpasser og forbereder seg til et ernæringsmiljø lik morens, og med det blir tilvant et høyt nærvær av vitaminer. Dette ble kun sett hos menn/gutter.

Notater fra artikkelen:

When rats were fed a high-vitamin diet, their offspring overate and gained more weight than the offspring of the rats fed a normal-vitamin diet. This weight gain was associated with signs of insulin resistance.

– Points of Interest:

— Pregnant rats were put on a high-vitamin diet or normal-vitamin diet

— The male offspring of the rats on the high-vitamin diet overate and gained weight

— These offspring showed greater levels of ghrelin, a hormone that stimulates hunger

— These offspring also showed signs of insulin resistance

– Quotes:

— «…one survey found that the vitamin intakes of pregnant women in Boston was 2-7 times the Recommended Dietary Allowance (RDA)…»

— «…a high vitamin intake may program offspring to increase food intake at an early age.»

— «We tend to be very “vitamin-crazy” in our society, taking all sorts of pills with the thought that more is better.»

* Referanser: James Krieger – Can Too Many Vitamins During Pregnancy Increase Weight Gain in Offspring?

1) Szeto, I.M., et al.  High multivitamin intake by Wistar rats during pregnancy results in increased food intake and components of the metabolic syndrome in male offspring.  Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 295(2):R575-R582, 2008.

SECONDARY REFERENCES

2) Lagiou, P., et al.  Micronutrient intake during pregnancy in relation to birth size.  Eur J Nutr.  44(1):52-59, 2005.

3) Sugden, M.C. and M.J. Holness.  Gender-specific programming of insulin secretion and action.  J. Endocrinol. 175(3):757-767, 2002.

4) Waterland, R.A., and R.L. Jirtle.  Early nutrition, epigenetic changes at transposons and imprinted genes, and enhanced susceptibility to adult chronic diseases.  Nutrition.  20(1):63-68, 2004.

Styrke – Hastighet: Eric Cressey har en flott video hvor han snakker om forskjellige kategorier av styrke og hastighet/kraft:

Les også artikkelen hans In-Season Baseball Strength and Conditioning: Part 1.

15 minutter i uka er nok, eller? Robert Eilertsen har skrevet en flott artikkel hvor han gjennomgår argumentene til ernæringsfysiolog Dag Viljen Poleszynski, som i en artikkel for helsemagasinet VOF blant annet hevder et 15 minutter trening i uka er nok for optimal økt styrke, muskelvekst og bedre kondisjon.. Flott og godt referert artikkel.

“Sukkerarter” er villedende kostinformasjon: En godt poeng fra Kirsti Wettre Brønner i Tine’s sunnhetsblogg. Naturlige sukkerarter i maten er ikke farlig, og andre karbohydrater (stivelse) er ikke noe bedre enn sukkerarter.

Intervju med Eric Cressey: Et interessant intevju med Eric Cressey av Dean Somerset, om  kosttilskudd, ‘core’ trening, trening rundt skader mm.

Markløft og teknikk – hva har sex og markløft til felles? En fin artikkel fra Eirik Sandvik om markløft.. og sex.

Lavkarbo og mental funksjon: En flott og interessant spørsmål og svar post fra Lyle McDonald.

Vekttap er direkte korrelert med økt sultfølelse: Dette virker for meg helt logisk, men det er uansett flott å ha forskning til å bekrefte det, og James Krieger gjør en flott analyse av denne forskningen i denne artikkelen; Why It’s So Easy To Regain Weight, Part 3.

* Referanser: James Krieger.

1) Gilbert, J.A., et al.  Relationship between diet-induced changes in body fat and appetite sensations in women.  Appetite.  52:809-812, 2009. Pubmed.

SECONDARY REFERENCES

2) Barkeling, B., et al.  Methodological studies on single meal food intake characteristics in normal weight and obese men and women.  Int J Obes Relat Metab Disord. 19(4):284-290, 1995.

3) Drapeau, D., et al.  Appetite sensations and satiety quotient: predictors of energy intake and weight loss.  Appetite. 48(2):159-166, 2007.

Arvelig overvekt?

‘Arvelig’ overvekt? En flott artikkel fra James Krieger – Forskning på rotter indikerer at den økte sjansen for at en person blir fet om moren er fet, ikke bare er en ‘lært’ oppførsel.

Notater fra artikkelen:

– Animal data suggests that an woman’s level of obesity may program her infant to be at an increased risk for weight gain, before the baby is even born.

– Points of Interest:

— Rats were overfed and made obese using a feeding tube. They were then made pregnant.

— The offspring of the obese rats gained more weight when fed a high-fat diet than the offspring of the lean rats.

— The offspring of the obese rats had greater levels of body fat, even though birthweights were the same for all groups.

— The offspring of the obese rats showed signs of insulin and leptin resistance.

– Quotes:

— «You can see that the infants of the obese mothers gained more weight when fed a high fat diet, compared to the other groups.»

— «This indicates some evidence of “fetal programming”; in other words, the fact that the mothers carried more body fat programmed the children to also carry more body fat.»

— «The diet and obesity of a mother can influence the risk of obesity in her offspring, even when she is not pregnant.»

* Referanser: James Krieger – Are Expectant Mothers Putting Their Unborn Children At Risk Of Obesity?

1) Shankar, K., et al.  Maternal obesity at conception programs obesity in the offspring.  Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 294:R528-R538, 2008. Pubmed.

SECONDARY REFERENCES

2) Maffeis, C., et al.  Influence of diet, physical activity and parents’ obesity on children’s adiposity: a four-year longitudinal study.  Int J Obes Relat Metab Disord.  22(8):758-764, 1998.

Comments are closed