Bedre blodsukkerkontroll med færre måltider, mm. -> Trening & Kosthold; Verdt å lese, Utgave 30

Utgave 30 – I denne utgaven:
– Bedre blodsukkerkontroll med færre måltider (av Martin Berkhan)
– Treningsprogram for nybegynnere (av Børge Fagerli)
– Kan man trene uten å ha spist frokost? (av Børge Fagerli)
– Derfor blir ikke alle feite av for mye mat (av Robert Eilertsen)

«Absorb what is usefull, discard what is useless, and add what is uniquely your own.»
– Bruce Lee

Bedre blodsukkerkontroll med færre måltider: En studie fra desember 2010 viser at en lavere måltidsfrekvens (3) fører til betydelig lavere blodsukkernivåer under en 12 timers periode enn en høyere måltidsfrekvens (6). Studien viser også betydelig effekt ved å øke proteinandelen.

Les Martin Berkhan’s analyse av studien, og se hele studien her; Michael E. Holmstrup et al. Effect of meal frequency on glucose and insulin excursions over the course of a day. Department of Exercise Science, Human Performance Laboratory, Syracuse University, Syracuse, NY, United States.

Samme mengde karbohydrater/sukker og kalorier, men likevel førte lavere måltidsfrekvens til bedre glukosekontroll

Treningsprogram for nybegynnere: Et flott, grunnleggende treningsprogram fra Børge Fagerli.

Kan man trene uten å ha spist frokost? En fin, liten forskningsanalyse/artikkel fra Børge Fagerli på fitnessbloggen.

Derfor blir ikke alle feite av for mye mat: En flott post fra Robert Eilertsen på fitnessbloggen; økning i kaloriinntak kan forklare vår økende overvekt, men der er en rekke individuelle forskjeller;

«- Reguleringen av kroppsvekt (blant annet gjennom appetitt, basalmetabolisme er sentralt i forklaringen på hvorfor noen er slanke og noen er overvektige
– Variasjonen av BMI har en sterk genetisk faktor, men den er ikke sterkere enn at overvektige med riktig dedikasjon og interesse kan lykkes med vektnedgangen
– Det ser ut til at mennesker i svært varierende grad har en metabolisme som er tilpasningsdyktig under ulike omgivelser (energioverskudd og –underskudd). Det betyr at noen har en metabolisme som spretter i været om de spiser mer mat, mens andre har en metabolisme som påvirkes mindre.»

Comments are closed