Diskusjon: Bør Cannabis bli lovliggjort?

Cannabis

Jeg har den siste tiden lest en del på wikipedia, rett og slett for å lære, hva jeg leser om er forskjellig fra gang til gang, men forige gang var det Cannabis jeg valgte å lære mer om.

Først og fremst vil jeg starte med å si at jeg selv aldri har prøvd noen form for Cannabis, og sannsynligvis aldri kommer til å gjøre det.

Grunnen til at jeg valgte å skrive denne artikkelen er at jeg ble veldig overrasket over hvor ufarlig cannabis faktisk er, og synes det er idiotisk at cannabis er ulovlig her i Norge.

Denne artikkelen er ment som en invitasjon til en diskusjon rundt dette temaet, jeg håper derfor alle kan legge inn en liten kommentar med sin egen mening nedenfor…

Jeg starter med å fortelle litt om cannabis og dens effekter hos mennesker:

Cannabis er en plante, men det finnes mange forskjellige måter å innta cannabis, den vanligste formen er ved røyking av hasjisj (2), marihuana (1) er også veldig vanlig. Det finnes også varianter av cannabisolje som kan spises/drikkes, det er også mulig å spise rå hasjisj.

Å spise cannabis gir en sterkere effekt enn røyking, men røyking gir en nesten umiddelbar effekt, mens det ved spising kan ta ca 45 minutter før effekten inntreffer da det krever fordøyelse.

Effekter:
Umiddelbare effekter av cannabis innebærer som regel en avslappet følelse, mange beskriver det som at man ser seg selv i en 3. person, de fleste opplever også en slags ‘ekstrem’ lykke ved bruk av cannabis. Dog opplever noen, nærmere bestemt 20 % (3) en følelse av angst.

Man kan også få lattekramper og/eller begynne å fnise. De fleste får også dårligere kortidshukommelse i den tiden de er påvirket av rusen. Det er også vanlig å oppleve en økning i appetitten når man er påvirket av rusen (3).

Noen opplever også en følelse av økt hjerterytme, og kan bli skremt av dette, men det er som regel kun en følelse og ikke noe som faktisk skjer.

Giftig?

Ved en titt på effektene er det innlysende at cannabis gjør deg sløv mens du er påvirket av rusen, så å kjøre bil er nok ikke så lurt. Men det er da ikke god nok grunn til å gjøre et stoff ulovlig?

Det er nemlig ikke riktig at cannabis er spesielt giftig, slik som mange vil ha oss til å tro.

En studie publisert i The Lancet 24. mars 2007 viser at cannabis er både mindre giftig og mindre avhengighetsskapende enn både alkohol og tobakk. (5)

Totalt 20 stoffer ble testet og gitt en risikoskala. Cannabis ble rangert som det 17. farligste stoffet av de totalt 20 stoffene, alkohol ble rangert som nummer 11 og tobakk som nummer 14. Dette viser altså at cannabis er langt mindre skadelig enn både alkohol og tobakk.

Det kan også være verdt å merke seg at alkohol er mer skadelig enn tobakk.

I følge ‘Merck Indexen’ er det teorietisk mulig å ta en overdose av cannabis i form av hash eller cannabisolje, men det er praktisk ‘umulig’ da man vil sovne før det er mulig å få i seg en slik dose, det er aldri tidligere rapportert en overdose av noen som helst form av cannabis (4) , faktisk er det aldri rapportert om noen dødsfall basert på hverken overdose eller langtidsbruk av cannabis.

‘Gateway drug’?

Noen mener at cannabis ikke er farlig, men at det fører til at man får lyst på noe sterkere, og over tid derfor kan føre til at personer beveger seg over til sterkere midler som f. eks kokain eller heroin, som er langt mer giftig.

Det er ikke gjort en eneste undersøkelse som støtter denne teorien (6). Selv tror jeg denne teorien har å gjøre med at man ofte må i kontakt med personer som selger andre midler for å få tak i cannabis, om cannabis hadde blitt gjort lovlig ville denne effekten sannsynligvis forsvunnet fullstendig.

Lovlighet

Cannabis er lovlig i ganske mange land, men noen land holder fortsatt igjen, blant dem Norge.

Disse bildene viser lovligheten i forskjellige land:

Cannabis lovlighet

Mørkeblå = Lovlig, lyseblå = tidligere ulovlig – nå lovlig, rødt = ulovlig. Lyserød = ukjent/sannsynligvis ulovlig, svart = varierer etter fylke, grå = ukjent.

Klikk på bildet for høy oppløsning.

Medisin:
Cannabis er en veldig effektiv medisin mot en rekke sykdommer, og brukes blant annet av personer med kreft, AIDS, depresjon, spiseforstyrrelser, tourette-syndrom og mye annet.

1) American Marijuana Policy Project

2) http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=3376

Da åpner jeg for deres mening, hvorfor er cannabis ulovlig? Bør det bli gjort lovlig? Selv mener jeg det bør bli gjort lovlig av følgende grunner. (skriv gjerne en kommentar nedenfor…)

1) Det er ikke særlig farlig/giftig, både tobakk og alkohol er farligere.

2) Veldig mange bruker cannabis, hvorfor skal disse personene bli gjort til lovbrytere? De er stort sett vanlige borgere som ikke har gjort noe galt.

4) For å få tak i cannabis i dag må man handle på svartebørsen, og det er ikke alltid helt trygt i de ‘miljøene’.

5) Bør vi ikke selv få bestemme hva vi vil dytte i oss?

6) Skattepenger! Staten mister ufattelig mye penger på alt salget som blir gjort på svartebørsen, om det hadde vært lovlig å selge ville staten fått inn mer skattepenger.

Jeg ser ingen negative konsekvenser med en lovliggjøring, dog synes jeg at man på produktembalasjen må gjøres oppmerksom på effektene, på samme måte som røykpakkene (cannabis er ikke dødlig, slik som røyk, men det bør opplyses om at man kan bli veldig sløv under rusen og at man kan få dårligere korttidshukommelse under den tiden man er påvirket av rusen)

Om du ønsker mer faktainformasjon om Cannabis og dens effekter kan du sjekke ut disse tre artiklene. 1)Cannabis 2) Helseeffekter av Cannabis 3)Rangering av farlige stoffer

* Alle bilder i denne artikkelen er hentet fra Wikimedia Commons og utgitt under ‘Creative Commons 2.5’ og ‘GNU Free Documentation’ lisensene.

Artikkelbildet er tatt av Ryan Bushby.

Referanser:

1. ^ Random House Unabridged dictionary: marijuana, n. 1. hemp. 2. the dried leaves and female flowers of the hemp plant, used in cigarette form as a narcotic or hallucinogen. Also, marihuana. [1890-95, American < MexSp marihuana, mariguana]

2. http://www.idmu.co.uk/can.htm

3. http://www.hightimes.com/ht/news/content.php?bid=1202&aid=10

4. 1996. The Merck Index, 12th ed., Merck & Co., Rahway, New Jersey

5. ^ Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse The Lancet 2007; 369:1047-1053

6. 2 Dec 2002. RAND study casts doubt on claims that marijuana acts as «gateway» to the use of cocaine and heroin. RAND Corporation. Retrieved on 27 Feb 2007

Comments are closed